ЧЕЗ ЕСКО България

ЧЕЗ ЕСКО и Аурубис дадоха начало на изграждането на най-големият соларен парк за собствено потребление в страната

Започна изграждането на 10-мегаватовата фотоволтаична електроцентрала до медодобивния завод в България на територията на община Златица. Това ще бъде най-големият соларен парк за собствено потребление в страната.

Проектът предвижда инсталирането на над 20 000 фотоволтаични панела върху 104 хил. кв.м. рекултивирана площ. Централата ще покрива 2.5% от средното потребление на електроенергия на медодобивния завод, като по време на пиковите часове през деня ще задоволява до 12% от потребностите му.

Началото на изграждането на Соларен парк „Аурубис-1“ бе дадено на 24 юни 2021 г. На събитието присъстваха министърът на икономиката Кирил Петков, главният изпълнителен директор на Групата „Аурубис“ Роланд Харингс, регионалният мениджър на „ЧЕЗ Груп“ за България Карел Крал, кметовете на Златица и Пирдоп инж. Стоян Генов и Ангел Геров, представители на местните власти, медиите и бизнеса.

„Две компании, които са лидери в своите сектори в България, дават добър пример за синергия между грижата за околната среда и инвестициите в енергийна ефективност. Високо оценяваме решението на „Аурубис България“ да ни довери този мащабен за тях и за страната проект – изграждането на най-големия фотоволтаичен парк за собствени нужди в България“, каза Карел Крал.

Фотоволтаичната централа „Аурубис-1“ ще оптимизира външното потребление на ток в медодобивния завод с 11 700 MWh годишно, а за период от 15 години общото производство на възобновяема енергия ще възлезе на 170 000 MWh. Електроенергията, която ще се произвежда за една година, може да захранва 3500 домакинства или български град с население от 14 000 души.

Благодарение на фотоволтаичната електроцентрала ще бъдат спестени 15 000 тона въглеродни емисии годишно, ако електричеството се произвеждаше от въглищна централа или над 225 000 тона за планирания период на експлоатация.

Начало на строеж на Соларен парк Аурубис-1

Монтиране на първи панел на Соларен парк Аурубис-1

'
'