ЧЕЗ ЕСКО България
Изграждане на фотоволтаична централа с мощност 30 kWp за собствено потребление на „Морени Тур“ ЕООД

Цялостно изпълнение на проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на фотоволтаична система централа за собствено потребление с инсталирана мощност 30 kWp, монтирана на покрив на съществуваща сграда на „Морени Тур“ ЕООД в гр. София

 

Дата на въвеждане: в процес на реализация

'
'