ЧЕЗ ЕСКО България
Ефективни енергийни решения
ОСВЕТЛЕНИЕ

Какво предлагаме

 • Сградно – търговски и административни обекти
 • Производствено
 • Улично
 • Парково

Какви са ползите

 • Намаляване на консумация на електроенергия с до 60%
 • До 5 пъти по-дълъг живот на оборудването
 • Намаляване на разходите по поддръжка и експлоатация
 • Подобряване на зрителния комфорт
 • Дизайн, съобразен с индивидуалните нужди на клиента

Финансиране

 • Предлагаме финансиране на изготвения проект, при което разходите за направената инвестиция се изплащат от направената икономия
 • Намаляване на разходите още от първия месец
 • Поемаме целия проектен и финансов риск за изпълнение на проекта

Контакт с експерт

за повече информация и изготвяне на индивидуална оферта

'
'