ЧЕЗ ЕСКО България
Ефективни енергийни решения
ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

Какво предлагаме

 • Мониторинг и контрол
 • Електрически двигатели
 • Инвертори
 • Компресорни станции
 • Помпени станции
 • Когенерация

Какви са ползите

 • Намаляване на разходите за електроенергия средно с 40 %
 • Възможност за мониторинг и контрол в реално време
 • Повишаване експлоатационния живот на оборудването
 • Редуциране използване на първични енергоизточници

Финансиране

 • Предлагаме финансиране на изготвения проект, при което разходите за направената инвестиция се изплащат от направената икономия
 • Намаляване на разходите още от първия месец
 • Поемаме целия проектен и финансов риск за изпълнение на проекта

Контакт с експерт

за повече информация и изготвяне на индивидуална оферта

'
'