ЧЕЗ ЕСКО България

За нас

ЧЕЗ ЕСКО България предлага решения за подобряване на енергийната ефективност на малки и средни предприятия, големи индустриални производители и публичен сектор.

Компанията предлага комплексни услуги – от анализ и консултация за енергиен мениджмънт до цялостно управление на внедряване на решението, вкл. възможност за следгаранционна поддръжка за целия живот на оборудването.

Принадлежим към Групата ЧЕЗ , която присъства на много пазари в Централна и Югоизточна Европа. Компанията управлява пълно портфолио от дейности в сферата на производство на електроенергия –  разполага с въглищни и атомни електроцентрали когенерационни централи, водноелектрически централи, вятърни паркове и фотоволтаични централи. Дружествата, които са част от Групата ЧЕЗ, освен производството на електричество и топлина, се занимават и с продажбата на енергия и газ, управление на електроразпределителна мрежа, както и с предоставянето на енергийни услуги, включително по ЕСКО формулата.

ЧЕЗ ЕСКО България разполага с международен опит и ноу-хау на Групата ЧЕЗ, разработен и доказан в продължение на много години. Чешкият  еквивалент на ЧЕЗ ЕСКО вече е лидер в сектора на услугите за подобряване на енергийната ефективност в Чешката република.

Нашата мисия.

Да създаваме стойност и устойчиво развитие чрез ефективност в използването на енергия.

Управление на качеството:

Дружеството има въведени системи за управление в областта на Проучване, консултиране, проектиране, финансиране и изграждане на енергийни обекти, изпълнение на договори с гарантиран резултат – ЕСКО договори. Комплексни строително-монтажни и ремонтни дейности за сградно строителство и прилежащата инфраструктура. Доставка и търговия със строителни материали и оборудване.

Сертифицирано от TUV NORD както следва:

  • по БДС EN ISO 9001 : 2015
  • по БДС EN ISO 14001 : 2015
  • по BS OHSAS 18001 : 2007

ЧЕЗ ЕСКО България е вписан в Централния професионален регистър на строителя

I ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения

  • строежи от трета до пета категория

 

II ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура

  • строежи от трета до пета категория

 

III ПЕТА ГРУПА: отделни видове строителни и монтажни работи

Ръководство и управление

„ЧЕЗ ЕСКО България“ ЕООД има едностепенна система на управление.
Душан Рибан – Управител
Кръстю Икономов – Управител

ЧЕЗ по света

Семейството на ЧЕЗ ЕСКО България

ЧЕЗ управлява успешно пълно портфолио от дейности в сферата на енергетиката

ЧЕЗ ЕСКО България е носител на международния опит и ноу-хау на Групата ЧЕЗ

ЧЕЗ Груп има стабилни позиции на пазарите в Централна и Югоизточна Европа 

Ефективни енергийни решения
'
'