ЧЕЗ ЕСКО България
Ефективни енергийни решения
ВЕИ

Какво предлагаме

 • Фотоволтаици
 • Соларни системи
 • Топлинни котли

Какви са ползите

 • Възможност за по-висока независимост от енергийната система
 • Собствено „зелено“ производство
 • Намаляване на емисии на парникови газове
 • Изплащане на инвестицията чрез реализирани спестявания
 • Полезен живот над 25 год.

Финансиране

 • Предлагаме финансиране на изготвения проект, при което разходите за направената инвестиция се изплащат от направената икономия
 • Намаляване на разходите още от първия месец
 • Поемаме целия проектен и финансов риск за изпълнение на проекта

Контакт с експерт

за повече информация и изготвяне на индивидуална оферта

'
'